Kong Valdemars jordebog


Valdemar Sejrs Jordebog (latin Liber Census Daniæ) fra 1231 er den første matrikulering af Danmarks jordejendom med henblik på beskatning. Den giver et værdifuldt indblik i rigets magtforhold og sociale struktur. Ud over datidens Danmark indeholder jordebogen oplysninger om det danske Femern og Estland.
Jordebogen omfatter et antal separate håndskrifter, blandt andet Hovedlisten omfattende kongens len og afgifter fra len og handelspladser, en paverække, en kongerække, en gådefuld broderliste, en Hallands-, en Femern- og en Falsterliste, to Estlandslister, Ølisten omfattende alle danske øer, vedtægter for munke af Benediktinerordenen, en rejsebeskrivelse fra Blekinge til Tallinn, med mere.
Jordebogen indkøbtes i slutningen af 1600-tallet i København af svenskeren Johan Gabriel Sparfvenfeldt. Bogen deltes af ukendte årsager i to dele og sammenføjedes ikke igen før 1800-tallet ved Kungliga biblioteket i Stockholm. Bogen overleveredes i 1929 til det danske Rigsarkiv.
Jordebogens matrikulering blev først afløst i 1688, da man indførte Christian 5.s matrikel. Det siger måske mere end mange ord, hvor afgørende et redskab jordebogen har været.

Hvis du vil se kortet i meget stor størrelse, - klik

her

Tilbage til forsiden