Tilbage til forsiden
Alstrup
Nr. Alslev
Nr. Kirkeby
Nr. Vedby
Nr. Grimmelstrup
Boderup
Byskov
Brarup
Bannerup
Ravnstrup
Riserup
Dukkerup
Oustrup
Orehoved
Eskilstrup
Egense
Egelev
Sortsø
Stadager
Skovby
Stødstrup
Sørup
Sullerup

Sundby
Skerne
Gundslev
Gundslevmagle
Gåbense
Tingsted
Tårup
Torkilstrup
Havnsø
Vålse
Kippinge
Ønslev
Lillebrænde
Lommelev
Lundby
Virket
Stubbekøbing
Opdatering af byerne:

8/9 Orehoved
                                           Klik på dit bynavn og læs om din bys oprindelse
Der er den grundlæggende historie  og efterhånden som jeg finder nye ting opdateres disse...Rigtig mange af byerne på Falster kan spores helt tilbage til  sen vikingetid eller tidlig middelalder  (950 /1100 - 1200 tallet)
Falsters byer
                    Landsbyer i Danmark

Ved landsbyer forstås i Danmark i almindelighed bebyggelser, hvis indbyggere fortrinsvis ernærer sig ved landbrug og som har mindre end 200 indbyggere.
Modsat landbrugsbyer, hvis indbyggere fortrinsvis ernærer sig ved landbrug, men som har så mange indbyggere - mere end 200 - at de medregnes blandt de bymæssige bebyggelser.
Geografen Aage Aagesen nævner at en bebyggelse skal have mindst 3 bondegårde for at kunne regnes som en landsby. Ved siden af gårdene kan der tillige forekomme andre bygninger såsom huse (blandt andet smedie), kirke, skole, kro og lignende.

I midten af 1700 tallet skete der en stor omvældtning i landbrugs og bysamfundet i forbindelse med erkendelsen af at det gamle bonde- og landsbysamfund ikke kunne blive ved mad at fungere og det medførte en revolution af samfundet.
Herremændene opgav fæstebønder og hoveri og Kronen solgte ud af Krongodset og gav bønderne en mulighed for at blive selvejere og det var faktisk adelen og herremændene der gik forrest i udviklingen til det moderne landbrug og samfund vi kender i dag.... Det kaldes: Den store udskiftning.
Du kan læse om det her:
her