Tilbage til Eskilstrup forside
Tilbage til forsiden

Eskilstrup rytterskole
Nu nedrevet...  Den lå på hjørnet hvor der nu er kirkegård.
Frederik 4. oprettede i perioden 1721-27 241 såkaldte rytterskoler eller "De kongelige Skoler" i kongerigets 12 rytterdistrikter. Der blev oprettet mellem 10 og 25 rytterskoler i hvert distrikt. Skolerne fungerede som almueskoler for rytterdistrikternes børn.
Der blev opført nye grundmurede bygninger til skolerne, og der udstedtes instrukser om skolepligt og undervisning samt om lærernes ansættelse og aflønning. Alle skolerne blev opført efter samme grundplan: bygningen skulle være 13,2 meter lang og 7,5 meter bred. Fra gulv til loft var der 2,8 meter. Skolerne indeholdt forstue og skolestue. Der var også i bygningen et sovekammer, spisekammer og et køkken til læreren, der boede på skolen. Flere steder blev de oprindelige teglsten på taget efterhånden skiftet ud med stråtag. Teglstenene blev nemlig knust, når drengene kastede sten på taget.
Skolerne blev for det meste opført i umiddelbar nærhed af den lokale kirke, da det normalt var præsten, der førte tilsyn med undervisningen.

Rytterskolerne fik deres navn, fordi landet var inddelt i tolv rytterdistrikter.
Hvert rytterdistrikt skulle nu stå for at oprette 20 skoler.
De 240 rytterskoler blev alle opført i løbet af tre år. De var ens med murstensmure og et højt, tagstensdækket tag. I forhold til de lerklinede og stråtækte hytter, som var normalt for de fleste landsbyer, var skolebygningen usædvanlig flot. Flere steder blev teglstenene efterhånden skiftet ud med stråtag. Teglstenene blev nemlig knust, når drengene kastede sten på taget.  

Plan over Rytterskole.
Foto:Dansk Skolemuseum    Grundplanet var det samme i alle skolebygningerne. Bygningen var 13,2 meter lang og 7,5 meter bred. Fra gulv til loft var der 2,8 meter. Af rum var der en forstue og selve skolestuen. Desuden var der i skolebygningen et sovekammer, spisekammer og et køkken til læreren, der boede på skolen. I køkkenet var et ildsted, der skulle varme både lærerens bolig og skolestuen op.
Ved siden af skolen var der en stald, hvor lærerens køer og får stod.  
I skolestuen havde man to lange træborde med bænke. Både borde og bænke var sat fast i gulvet, så de ikke kunne flyttes. Pigerne sad ved det ene bord, og drengene ved det andet. Ved hvert bord kunne der sidde omkring 20 elever. Læreren havde sin plads midt mellem de to borde.
Hvad lærerne angår, så var der på dette tidspunkt ikke nogen læreruddannelse. Man ansatte derfor lidt af hvert til at undervise børnene. Det eneste krav var, at man skulle kunne læse og skrive og helst regne efter de fire regningsarter. Lønnen var til gengæld meget lille.
Indgangsdøren havde en rund portal. Over denne portal var en tavle med en indskrift. På den erklærede kongen, Frederik d. 4., at han havde ladet rytterskolerne opføre til Guds ære. Om end indskriften nok mest var til kongens egen ære.
I rytterskolen skulle børnene lære noget, så de kunne tjene konge og fædreland. Det, de lærte, var kristendomskundskab og læsning. Hvis forældrene betalte, kunne de også lære at skrive og regne.


Rytterskolerne
På alle rytterskolerne blev der ofte over indgangen opsat en sandstenstavle med samme indskrift med Frederik 4.s spejlmonogram og en latinsk tekst og nederst et vers på dansk.
Den latinske tekst og symbolerne betyder:

Hanc Scolam, Hujusq ad instar Ducentas Quadraginta in Circulis ad perpetuo alendas duodecem Cohortes Equestris, a institutis, fundavi

Denne skole og 240 andre som denne har VI FREDERIK DEN FJERDE af Guds nåde konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers etc. i året 1721 ladet opføre i de distrikter, som af OS er oprettet til stadig at underholde 12 ryttereskadroner
Det danske vers lyder sådan: (omskrevet til nudansk)

Halvtredsindstyve år, GUD har du mig opholdet.
at sygdom krig og pest mig intet ondt har voldet.
thi yder jeg min tak, og breder ud dit Navn.
og bygger skoler op, de fattige til gavn.
gud lad i dette være din nådes fylde kende!
Lad denne min fundats bestå til verdens ende!
Lad altid på min stol, een findes af min æt
som mener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER ret.
Almueskoler.......
Kredsen omkring kongefamilien, hoffet og de højeste embedsmænd samt enkelte storgodsejere opførte også børneskoler for almuen på deres godser. Dog var undervisningen ikke ensartet på disse skoler og først meget senere opstod et samlet skolevæsen.

Rytterskolerne blev forbillede for skolebyggeri i de næste 100 år. De var solidt byggede, og mange af dem står endnu, men er bygget om både indvendigt og udvendigt.

Tidligere forsøg på at skabe et skolesystem var mislykkedes. Det er nemlig ikke nok at bestemme, hvad der skal undervises i. Der skal også sættes system i byggeri af skoler. Dét var det, der blev afgørende for, at Frederik d. 4’s rytterskoler fik så stor betydning.

Frederik d. 4.
Hvis du vil læse en mere udførlig beretning om det danske skolevæsens opstart og rytterskolerne, - så læs om det her på Finn Torshøjs hjemmeside...
Her er Finn Torshøjs oversigt over rytterskolerne på Falster